UE
 • PL elegant
 • praca w KNS
 • pergola
 • vekamotion
 • okna ppoz
 • Decco HST
 • okna RC2
 • drzwi aluminiowe
 • praca w KNS 2

A-TS – samoryglujący zamek drzwiowy

2020-03-31

A-TS – samoryglujący zamek drzwiowy

 

 

 

KNS wprowadził do oferty nowy zamek marki MACO – A-TS. Zamek ten jest połączeniem różnych wariantów zamykania z doskonałą techniką. Dostępny jest w wersji z silnikiem lub bez – w obu wersjach spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jak działa zamek A-TS?

 

Zwykłe dociągnięcie drzwi powoduje automatyczne zaryglowanie w trzech punktach: za pomocą dwóch haków i jednego rygla Klucz potrzebny jest jedynie do zamknięcia od wewnątrz, gdy nie chcemy aby dzieci lub zwierzęta domowe same otworzyły sobie drzwi.: 3 zapadki dokładnie dociskają skrzydło na całej wysokości drzwi, po czym następuje ryglowanie. Chroni to drzwi przed wypaczeniem, a mieszkańców - przed przeciągiem, wilgocią i utratą ciepła. Sam mechanizm zamknięcia jest jeszcze dokładniejszy, pewniejszy i bardziej cichy.

Zamek A-TS może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Nie występują tu żadne ograniczenia odnośnie jego wysokości, doposażenia czy sposobów otwarcia.

 

 A-TS mechaniczno-automatyczny

 • Bezpieczne ryglowanie: Automatyczne ryglowanie bez klucza, po prostu poprzez dociągnięcie drzwi
 • Komfortowe otwieranie z zewnątrz tylko jednym przekręceniem klucza
 • Od wewnątrz możliwe jest wygodne otwieranie tylko za pomocą klamki.
 • Dodatkowe zamknięcie kluczem konieczne jest tylko po to, aby uniemożliwić samodzielne otwarcie drzwi przez dzieci - przekręcenie klucza blokuje klamkę.

 

 

A-TS z funkcją dzień/noc

 • Zwyczajne popchnięcie drzwi otwiera je od zewnątrz, bez użycia klucza – funkcja opcjonalna
 • Idealne rozwiązanie do drzwi, które w ciągu dnia są często otwierane i zamykane, np. gdy dzieci bawią się wokół domu
 • Zapadka główna gwarantuje pewny uchwyt skrzydła, nawet podczas silnych podmuchach wiatru
 • Funkcję dzień/noc szybko aktywuje się i dezaktywuje poprzez przestawienie suwaka na listwie zamka
 • Dostępny jest pasujący elektrozaczep

 

A-TS z ogranicznikiem otwarcia

 • Zwiększone bezpieczeństwo: możliwość uchylenia drzwi, by sprawdzić, kto stoi po drugiej stronie – opcja dodatkowa
 • Ukryty: jest alternatywą dla klasycznego łańcucha, może także zastępować wizjer
 • Obsługiwany pokrętłem od wewnątrz
 • Z zewnątrz odryglowuje się go poprzez przekręcenie klucza - dodatkowy klucz nie jest potrzebny

 

A-TS otwierany silnikiem

 • Szybkie odryglowanie bez użycia klucza dzięki zastosowaniu napędu z silnikiem – dostępne jako opcjonalne doposażenie
 • Kompatybilny z kontrolą dostępu MACO: czytnikiem linii papilarnych, klawiaturą, transponderem
 • Możliwość zestawienia z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami kontroli dostępu
 • Możliwość połączenia z domofonem
 • Aktywacja i dezaktywacja funkcji dzień/noc za pomocą wygodnego przełącznika na listwie zamka
 • Możliwa pełna automatyzacja z zastosowaniem dodatkowych napędów
 • Mechaniczne odryglowanie kluczem jest nadal możliwe - m.in. w przypadku braku zasilania
 • Komfortowe otwieranie klamką od wewnątrz

 

Nowy zamek A-TS można zastosować do każdego rodzaju drzwi - z PCV, drewnianych i aluminiowych.

Więcej informacji na temat nowości w KNS otrzymacie Państwo u naszych partnerów oraz przedstawicieli handlowych. Zapraszamy do kontaktu.

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

 1. 25 maja 2018 r. zmieniają się przepisy z zakresu ochrony danych, wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. SĄD REJONOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, KRS 0000695210, NIP 6472458703, REGON 240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b (zwana dalej KNS). Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych może nastąpić pod adresem e-mail: sekretariat@kns-okna.pl lub pod adresem ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b
 3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony cel :
  1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4. Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych
  5. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  6. Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  7. Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez KNS działań co na usprawnienie działalności
  8. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  9. Prowadzenie działań marketingowych promujących działalność KNS
  10. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
  11. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  12. Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
 4. Czas przechowywania danych. Przechowywania dokumentów zawierających dane następowało będzie przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania KNS i zachowania zasady rozliczalności:
  1. Dane w treści umów i pełnomocnictw: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  2. Dokumenty rozliczeniowe księgi rachunkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  3. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
  4. Dane marketingowe: w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
  5. Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres nie dłuższy niż 3 lat z godne z zasadą rozliczalności.
 5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile takie przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody). Gdy przetwarzanie danych narusza RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcy danych. Dane osobowe KNS może przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, m.in.: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na KNS obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług i zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
 7. W ramach wykonywanych czynności KNS korzysta z plików cookies, tj. obserwuje i analizuje ruch na własnych stronach, podejmuje działania marketingowe, ale w związku z tym nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m.in. nie są profilowane) w taki sposób, że na tej podstawie mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klientów KNS.
 9. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Pozdrawiamy,

ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. SĄD REJONOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, KRS 0000695210, NIP 6472458703, REGON 240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b