UE
 • PL elegant
 • praca w KNS
 • pergola
 • vekamotion
 • okna ppoz
 • Decco HST
 • okna RC2
 • drzwi aluminiowe
 • praca w KNS 2

Ciepłe okona. Czy wiesz, że...

2021-05-18

Ciepłe okona. Czy wiesz, że...

 

 

Czy wiesz, że nowe przepisy budowlane wymagają, by okna miały bardzo dużą izolacyjność termiczną? Zgodnie z dyrektywą unijną, od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki powinny się charakteryzować niemal zerowym zapotrzebowaniem na energię niezbędną do ich ogrzewania. Dlatego kluczowy jest wymóg tzw. ciepłych okien.

 

Według normy WT 2021, w oknach umieszczonych na elewacjach, współczynnik przenikania ciepła nie może obecnie przekraczać 0,9 W/(m2∙K), a w przypadku okien połaciowych – 1,1 W/(m2∙K). Ma to związek z tym, że szyba zespolona odchylona od pionu ma niższą izolacyjność cieplną niż usytuowana pionowo. Wynika to z większej intensywności przenoszenia ciepła w szczelinie między szybami okna, kiedy strumień ciepła jest skierowany w górę. Z uwagi na największy udział w powierzchni okna, największy wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw ma izolacyjność cieplna oszklenia. Czym jest ten współczynnik? Oznacza ilość mocy (odpowiadającej ciepłu), jaka przenika przez każdy metr kwadratowy okna, gdy różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz budynku a panującą na zewnątrz, jest równa jednemu kelwinowi (K). Dla wyjaśnienia: jeden kelwin to minus 272,15 stopni Celsjusza

 

Oczywiście o energooszczędności okna w dużym stopniu decyduje jego konstrukcja – począwszy od wielokomorowych profili, przez dodatkowe, środkowe uszczelki oraz optymalny współczynnik Uf profili (Uf – współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej, jego wartość zależy m.in. od liczby komór, obecności materiału termoizolacyjnego w ramie lub od gatunku i grubości drewna), po zamknięte w ościeżnicy wzmocnienia i masywny rozstaw punktów ryglujących. Ale jak chyba się już domyślasz, inwestycja w okna energooszczędne musi iść w parze także z ich prawidłowym montażem! Taki montaż jest możliwy w nowych budynkach dwu lub trzywarstwowych lub takich, które zostały poddane termomodernizacji. Niestety jest niewykonalny w obiektach zbudowanych z jednolitego muru. Dzieje się tak, ponieważ okna montowane bezpośrednio w strefie izolacji muru, są w pewnym sensie jej przedłużeniem i kontynuacją.

 

Jak już ustaliliśmy, tylko właściwie wykonany „ciepły montaż” stolarki okiennej pozwoli na zachowanie właściwych parametrów izolacji cieplnej i na oszczędności w eksploatacji budynku. Na czym polega ciepły montaż? Tak naprawdę na wykonaniu trzech warstw. Od zewnątrz znajduje się warstwa paroprzepuszczalna, która umożliwia odprowadzanie wilgoci z pomieszczenia i zabezpiecza przed dostawaniem się pary z zewnątrz – to super ważne ze względu na nasze zdrowie. Wykonuje się ją taśmami lub folią paroprzepuszczalną. Środkowa warstwa to pianka poliuretanowa bądź wełna mineralna. Od wewnętrznej strony pomieszczenia stosuje się folię paroszczelną, która chroni przed wnikaniem wilgoci ze środka budynku do piany montażowej, co jest bardzo istotną sprawą, gdyż dostanie się wilgoci do uszczelniacza, likwiduje jego właściwości termiczne. Warto wspomnieć, że piany montażowe, poza spełnieniem warunków izolacji termicznej pełnią też rolę bariery akustycznej. Ciepły montaż w szczególności polecany jest do montażu okien energooszczędnych.

 

 

Dobrze, to teraz krok po kroku, jak wygląda proces ciepłego montażu okna:

 1. Otwór okienny powinien być nieco większy niż montowane okno, aby zapewnić dylatację. Należy go starannie oczyścić i zadbać o dokładnie i osiowo wykonane krawędzie.
 2. Przed przystąpieniem do montażu okna, ściany otworu okiennego powinny zostać zagruntowane.
 3. Taśmę paroprzepuszczalną należy przykleić do ramy okiennej z obu jej stron.
 4. Przy pomocy dybli i kotew należy zainstalować okno w otworze okiennym, pilnując poziomu i pionu.
 5. Taśmę zewnętrzną należy przykleić do ściany budynku.
 6. Przestrzenie pomiędzy ościeżnicą i murem należy starannie wypełnić pianką montażową.
 7. Do muru wewnętrznego należy przykleić taśmę paroszczelną.
 8. Ostatni etap to obróbka otworu okiennego.

 

I voila! Ciepły montaż gotowy, normy unijne spełnione, więc teraz tylko wypatrywać tych oszczędności na ogrzewaniu

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

 1. 25 maja 2018 r. zmieniają się przepisy z zakresu ochrony danych, wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. SĄD REJONOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, KRS 0000695210, NIP 6472458703, REGON 240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b (zwana dalej KNS). Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych może nastąpić pod adresem e-mail: sekretariat@kns-okna.pl lub pod adresem ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b
 3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony cel :
  1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4. Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych
  5. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  6. Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  7. Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez KNS działań co na usprawnienie działalności
  8. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  9. Prowadzenie działań marketingowych promujących działalność KNS
  10. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
  11. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  12. Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
 4. Czas przechowywania danych. Przechowywania dokumentów zawierających dane następowało będzie przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania KNS i zachowania zasady rozliczalności:
  1. Dane w treści umów i pełnomocnictw: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  2. Dokumenty rozliczeniowe księgi rachunkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  3. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
  4. Dane marketingowe: w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
  5. Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres nie dłuższy niż 3 lat z godne z zasadą rozliczalności.
 5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile takie przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody). Gdy przetwarzanie danych narusza RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcy danych. Dane osobowe KNS może przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, m.in.: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na KNS obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług i zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
 7. W ramach wykonywanych czynności KNS korzysta z plików cookies, tj. obserwuje i analizuje ruch na własnych stronach, podejmuje działania marketingowe, ale w związku z tym nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m.in. nie są profilowane) w taki sposób, że na tej podstawie mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klientów KNS.
 9. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Pozdrawiamy,

ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. SĄD REJONOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, KRS 0000695210, NIP 6472458703, REGON 240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b