UE
 • PL elegant
 • praca w KNS
 • pergola
 • vekamotion
 • okna ppoz
 • Decco HST
 • okna RC2
 • drzwi aluminiowe
 • praca w KNS 2

Nowość - system pergol MB-OpenSky 140

2022-03-22

Nowość - system pergol MB-OpenSky 140

 

Pergola – kilkanaście metrów dodatkowej powierzchni na zewnątrz domu, czy wokół lokalu, to gwarancja możliwości wyjścia na świeże powietrze niezależnie od warunków pogodowych. Czy w XXI wieku pergola to pożądany atrybut nowoczesnego budownictwa czy jedynie stylowe „widzimisię”? Otóż jest to wszechstronne rozwiązanie, stworzone z myślą o zadaszeniu dużych powierzchni. Ale nie tylko. Dlatego cieszymy się z tej nowości w naszej ofercie i spieszymy, aby opowiedzieć więcej na temat pierwszej pergoli na rynku sprzedawanej w formie systemu.

 

 

Historia budowli

Słowo „pergola” pochodzi z włoskiego, ale powstało od łacińskiego słowa „pergula” oznaczającego dosłownie „przybudówkę”. Określenie po włosku zostało użyte po raz pierwszy około roku 1645, a po angielsku 30 lat później, choć elementy strukturalne, składające się z korytarza otoczonego pionowymi słupami, stosowano już w architekturze ogrodowej od czasów średniowiecza. W zależności od poszczególnych epok, budowla przybierała różne formy – od lekkiej, niewyszukanej, drewnianej konstrukcji do masywnych, marmurowych kolumn. W architekturze modernistycznej w Europie i Stanach Zjednoczonych przed i po II wojnie światowej pergole występowały głównie w awangardowych budynkach mieszkalnych i hotelach, celem:

 

 • zacienienia tarasu na dachu
 • stworzenia podpory dla roślin
 • nadania wizualnej lekkości budynkowi, integracji budynku z niebem
 • wprowadzenia nośnika dodatkowego oświetlenia.

 

Dzisiaj cele pergoli nie zmieniły się wiele. I wciąż pozostaje ona elementem świadczącym o wysokiej jakości architektury danego budynku, ale już nie tak awangardowym, jak setki lat temu. Zmieniła się za to technologia ich wykonania, a przez to efekt wizualny i komfort użytkowania.

 

Zalety pergoli MB-OpenSky 140:

Co wiemy już dzisiaj o pierwszym systemie pergol? To, że w przypadku budownictwa jednorodzinnego, jak również komercyjnego (kawiarnie, restauracje) – sprawdzi się tak samo dobrze. A nowoczesne wzornictwo, ruchome lamele, boczne przeszklenia i panele przeciwsłoneczne dają nieograniczone możliwości aranżacji i wpiszą się w gust nawet najbardziej wymagających inwestorów.

 

Co więcej? Dzięki wyjątkowo dużym wymiarom jednego segmentu pergoli, bez dodatkowych słupów możemy wykonać konstrukcję o wymiarach: dł. 7 m x szer. 5 m x wys. 3 m. Pergole MB-OpenSky 140 charakteryzują się dużą sztywnością i wytrzymałością – dla największych wymiarów dopuszczalne obciążenie śniegiem to aż 0,72 kN/m², co odpowiada 35-centymetrowej wysokości pokrywy śnieżnej przy jednoczesnym obciążeniu wiatrem o prędkości ok. 110 km/h!

 

 

Dach lameli wyposażony jest w ruchome lamele, pracujące od 0 do 135 stopni przy stopniowej regulacji kąta nachylenia profili, które po zamknięciu tworzą płaską i szczelną powierzchnię. Zaś mechanizm sterowania lamelami, siłownik, ramiona centrala oraz przewody zostały wbudowane w konstrukcję pergoli i są całkowicie ukryte. Ruchome lamele dachowe umożliwiają szczelne zamknięcie, które zabezpiecza przed wodą opadową, a system odwodnienia pozwala na skuteczne odprowadzenie wody opadowej rynnami oraz rurami spustowymi do instalacji burzowej. Sterowanie może być realizowane za pomocą pilota, przełącznika, aplikacji na telefonie lub za pomocą odpowiedniego scenariusza w systemie sterowania domem. W systemie dostępne są również różnego rodzaju czujniki, dbające o komfort użytkownika, w tym: czujnik wiatru, deszczu oraz słońca.

 

 

W profilach zostały także ukryte śruby, łączniki i łączniki węzłów, co daje proste, sztywne, estetyczne i spasowane połączenie profili konstrukcyjnych pergoli. Podobnie odwodnienie pergoli MB-OpenSky 140 może być całkowicie ukryte w konstrukcji lub z widocznym odprowadzeniem wody ze słupa. Stopy słupów występują w odmianie widocznej konsoli oraz konsoli całkowicie ukrytej w słupie. Zaś oświetlenie LED konstrukcji może występować zarówno w lameli dachowej w postaci paska LED i punktowego światła, jak również – dodatkowo po obwodzie w górnej części konstrukcji pergoli.

 

 

System pergol MB-OpenSky 140, jak sama nazwa wskazuje, naprawdę otwiera niebo. I czy słońce, śnieg czy deszcz, każdy użytkownik doceni walory nowej odsłony tego wielowiekowego rozwiązania architektonicznego.

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

 1. 25 maja 2018 r. zmieniają się przepisy z zakresu ochrony danych, wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. SĄD REJONOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, KRS 0000695210, NIP 6472458703, REGON 240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b (zwana dalej KNS). Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych może nastąpić pod adresem e-mail: sekretariat@kns-okna.pl lub pod adresem ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b
 3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony cel :
  1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4. Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych
  5. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  6. Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  7. Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez KNS działań co na usprawnienie działalności
  8. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  9. Prowadzenie działań marketingowych promujących działalność KNS
  10. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
  11. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  12. Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
 4. Czas przechowywania danych. Przechowywania dokumentów zawierających dane następowało będzie przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania KNS i zachowania zasady rozliczalności:
  1. Dane w treści umów i pełnomocnictw: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  2. Dokumenty rozliczeniowe księgi rachunkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  3. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
  4. Dane marketingowe: w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
  5. Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres nie dłuższy niż 3 lat z godne z zasadą rozliczalności.
 5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile takie przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody). Gdy przetwarzanie danych narusza RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcy danych. Dane osobowe KNS może przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, m.in.: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na KNS obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług i zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
 7. W ramach wykonywanych czynności KNS korzysta z plików cookies, tj. obserwuje i analizuje ruch na własnych stronach, podejmuje działania marketingowe, ale w związku z tym nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m.in. nie są profilowane) w taki sposób, że na tej podstawie mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klientów KNS.
 9. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Pozdrawiamy,

ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. SĄD REJONOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, KRS 0000695210, NIP 6472458703, REGON 240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b