UE
 • Inowa HU
 • HST HU
 • roto nx HU
 • premiumline HU
 • RC2 HU

KNS – GDPR / a személyes adatok feldolgozásának szabályai

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 1. 2018. május 25-én változnak a jogszabályok a személyes adatok védelmének területén, életbe lép a 2016. április 27-i Általános adatvédelmi rendelet (GDPR). Alább találhatók információk arról, hogyan történik a személyes adatok feldolgozása.
 2. Az Adatkezelő, vagyis aki dönt az adatok feldolgozásának céljairól és eszközeiről, a ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. GLIWICEI KERÜLETI BÍRÓSÁG X. GAZDASÁGI KRS FŐOSZTÁLYA, KRS 0000695210, adószáma [NIP] 6472458703, statisztikai számjele [REGON] 240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b (a továbbiakban KNS). A személyi adatok feldolgozásáról információt lehet kapni a következő e-mail címen: sekretariat@kns-okna.pl vagy a ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b címen.
 3. Az adatok eredete, a feldolgozásuk célja, jogalapja, indokolt cél:
  1. Szerződés létrejötte az ügyféllel, a szerződés teljesítése, kapcsolattartás az ügyféllel a szerződés teljesítésével kapcsolatban: GDPR 6. cikk. 1. bek. (b) betű,
  2. A panaszok és reklamációk elbírálása: GDPR 6. cikk 1. bek. (c) betű,
  3. Jogorvoslat a létrejött szerződéssel kapcsolatban: GDPR 6. cikk 1. bek. (f) betű
  4. Követelések behajtása, bírósági, behajtási eljárás lefolytatása
  5. Dokumentáció, azaz szerződések és elszámolási iratok archiválása: GDPR 6. cikk 1. bek. (c) betű
  6. Statisztika vezetése: GDPR 6. cikk 1 bek. (f) betű
  7. Információ a KNS által folytatott tevékenységről a tevékenység javítása érdekében
  8. Marketing tevékenység a saját termékek és szolgáltatások népszerűsítésére elektronikus hírközlési eszközök felhasználása nélkül: GDPR 6. cikk 1. bek. (f) betű
  9. A KNS tevékenységét népszerűsítő, marketing tevékenység
  10. Saját termékek és szolgáltatások marketingje elektronikus hírközlési eszközök segítségével: GDPR 6. cikk 1. bek. (f) pontja, aminél, tekintettel más, kötelező jogszabályokra, különösen a Távközlési törvényre és a Törvényre az elektronikus úton teljesített szolgáltatásokról, a szolgáltatás kizárólag a cég rendelkezésére álló hozzájárulások birtokában történik. A népszerűsítő marketing tevékenység e-mail címek és telefonszámok felhasználásával történik.
  11. Kapcsolati űrlap felhasználásával érkezett bejelentések, egyéb indítványok kezelése, beleértve az elszámolhatóság biztosítását: GDPR 6. cikk 1. bek. (f) betű
  12. Válaszadás a kapcsolati űrlap közvetítésével vagy egyéb módon küldött bejelentések és kérdések megválaszolása, beleértve a problémás indítványok és a rájuk adott válaszok megőrzését az elszámolhatóság megőrzésének céljából
 4. Az adatok megőrzésének ideje. Az adatokat tartalmazó iratok megőrzésének ideje a jogszabályokban meghatározott időtartam, vagy ha az feltétlenül szükséges a KNS megfelelő működéséhez és az elszámolási szabályok betartásához:
  1. A szerződésekben és meghatalmazásokban lévő adatok: követeléseknek a szerződésből következő elévülési időig.
  2. Elszámolási iratok, főkönyvek és a vezetésükkel kapcsolatos iratok az adókötelezettség elévülésének idejéig, hacsak a jogszabályok másként nem rendelkeznek.
  3. A kezességre és a reklamációra vonatkozó iratok feldolgozásának időtartama 1 év a kezesség vagy a reklamáció elszámolási határidejének lejáratától számítva.
  4. Marketing adatok: hozzájárulás alapján történő adatfeldolgozás esetén, a hozzájárulás visszavonásáig; jogilag indokolt célból történő adatfeldolgozás esetén a felszólalás benyújtásának idejéig.
  5. a kapcsolati űrlap segítségével küldött adatok legfeljebb 3 évig az elszámolhatóság szabályának megfelelően.
 5. Az adatok feldolgozásával kapcsolatos jogosultságok és az adatok megadásának önkéntessége. Annak a személynek, akire az adatok vonatkoznak, jogában áll a személyes adataiba betekinteni, és azokat kijavítani, törölni, korlátozni a feldolgozásukat, jogában áll kifogást emelni, a hozzájárulását bármikor visszavonni, anélkül, hogy ez befolyásolná annak a feldolgozásnak a jogosságát, ami a hozzájárulása alapján a visszavonásig történt (amennyiben a feldolgozás kizárólag hozzájárulás alapján történik). Amikor az adatfeldolgozás sérti a GDPR-t, Önöknek jogukban áll panaszt tenni a felügyeleti szervnél, azaz az Adatvédelmi Hatóság Elnökénél.
 6. Az adatok címzettje. A személyes adatokat a KNS átadhatja más szervezeteknek, amelyet azokat feldolgozzák, többek között állami szerveknek, más, a jogszabályok alapján feljogosított szervezeteknek, hogy az teljesítse a KNS-t terhelő kötelezettségeket (Adóhivatal, Állami Munkafelügyelet, Társadalombiztosító, postai, futár, fuvarozási szolgáltatást végző szervezetek, bankok, amennyiben elszámolást kell vezetni, bennünket a tevékenységünkben a megbízásunkból támogató szervezetek, különösen szolgáltatóknak és a tevékenységünket támogató külső rendszereknek.
 7. A tevékenysége keretében a KNS cookies fájlokat használ, azaz figyeli és elemzi a weblapjainak forgalmát, marketing tevékenységet végez, de ezzel kapcsolatban nem dolgoz fel személyes adatokat a GDPR értelmében.
 8. Az Önök személyes adatainak feldolgozása nem folyik automatizált módon (többek között nincs profilozás), olyan módon, hogy ennek alapján bármilyen döntés születhetne, más jogkövetkezménye lenne, vagy más módon lényegesen kihatna a KNS Ügyfeleire.
 9. Az adatok megadása szükséges a szerződéskötéshez és a végzett tevékenység elszámolásához. Egyéb körben az adatok megadása önkéntes.

Üdvözlettel,

ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. GLIWICEI KERÜLETI BÍRÓSÁG X. GAZDASÁGI KRS FŐOSZTÁLYA, KRS 0000695210, adószáma [NIP] 6472458703, statisztikai számjele [REGON] 240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b